Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 185 ordlistor är 66 publicerade.
  Ädelträslag   Arkitektur
  Astronomi   Bilar
  Biologi   Botanik
  Ekonomi   Ekonomisk forskning
  Flygväsen   Förvaltning
  Fysik   Genetik
  Geografi   Geografiska informationssystem, GIS
  Geologi   Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)
  Grammatik   Havsdjur
  Immunologi   Informationsvetenskap
  Kärlväxter, familjer   Kemi
  Konstvetenskap   Maritima termer
  Maskinöversättning   Medicin
  Metallurgi   Meteorologi
  Mötestermer   Mötestermer, nordiska
  Namn på länder   Namn på stater
  Översättning   PISCES, fiskeriterminologi
  Projektledning   Psykologi
  Revision   Statistik
  Talsvårigheter   Timmer
  Valuta   Vegetariska mattermer