Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 185 ordlistor är 68 publicerade.
  Ädelträslag
  Arkitektur   Astronomi
  Bilar   Biologi
  Botanik   Ekonomi
  Ekonomisk forskning   Flygväsen
  Förvaltning   Fysik
  Genetik   Geografi
  Geografiska informationssystem, GIS   Geologi
  Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)   Grammatik
  Havsdjur   Immunologi
  Informationsvetenskap   Kärlväxter, familjer
  Kemi   Konstvetenskap
  Maritima termer   Maskinöversättning
  Medicin   Metallurgi
  Meteorologi   Mötestermer
  Mötestermer, nordiska   Namn på länder
  Namn på stater   Odontologi
  Översättning   PISCES, fiskeriterminologi
  Projektledning   Psykologi
  Revision   Statistik
  Talsvårigheter   Timmer
  Valuta   Vegetariska mattermer