Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 162 ordlistor är 59 publicerade.
  Ädelträslag
  Arkitektur   Astronomi
  Bilar   Biologi
  Botanik   Datatermer
  Ekonomi   Ekonomisk forskning
  Elektricitet   Flygväsen
  Förvaltning   Fysik
  Genetik   Geografi
  Geografiska informationssystem, GIS   Geologi
  Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)   Grammatik
  Havsdjur   Immunologi
  Informationsvetenskap   Kärlväxter, familjer
  Kemi   Konstvetenskap
  Maritima termer   Maskinöversättning
  Medicin   Metallurgi
  Meteorologi   Mötestermer
  Mötestermer, nordiska   Namn på länder
  Namn på stater   Översättning
  PISCES, fiskeriterminologi   Projektledning
  Psykologi   Revision
  Statistik   Talsvårigheter
  Timmer   Valuta
  Vegetariska mattermer